• Άμεση επισκόπηση της ενδομήτριας κοιλότητας
  • Στοχευμένη βιοψία
  • Αφαίρεση ενδομητρικού πολύποδα
  • Αφαίρεση υποβλεννογόνιου λειομυώματος
  • Διάνοιξη διαφράγματος μήτρας