• 1 έως 4 μικρές οπές
  • Ελάχιστη απώλεια αίματος
  • Μικρός μετεγχειρητικός πόνος
  • Βραχυπρόθεσμη νοσηλεία
  • Γρήγορη επαναφορά στην καθημερινότητα