• Υποψήφιος διδάκτωρ της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στον τομέα της ανθρώπινης αναπαραγωγής.
  • Εκπαιδευτής στο διεθνώς αναγνωρισμένο σεμινάριο επειγόντων μαιευτικών καταστάσεων (ALSO).
  • Πιστοποιημένος στη διενέργεια υπερήχων 1ου τριμήνου της κύησης από την Ελληνική Εταιρεία Υπερήχων στη Μαιευτική & Γυναικολογία.
  • Πιστοποιημένος στη διενέργεια υπερήχων 3ου τριμήνου της κύησης από την Ελληνική Εταιρεία Υπερήχων στη Μαιευτική & Γυναικολογία.
  • Εισηγητής σε πρόγραμμα επιμόρφωσης ανηλίκων με θέμα «Σεξουαλικώς μεταδιδόμενες λοιμώξεις και μέθοδοι αντισύλληψης»