Πολύ σύντομα θα αναρτηθεί το κείμενο που θα απαντά στις ερωτήσεις σας...

  • 1 στις 7 κυήσεις
  • Καμπύλη σακχάρου
  • Σωστή διατροφή
  • Ινσουλίνη
  • Μακροσωμία εμβρύου